Austriacki Ośrodek Kultury UAM

Centrum Egzaminacyjne ÖSD

ul. Zwierzyniecka 7, 60-813 Poznań

tel. 61 829 24 24

austruni@amu.edu.pl

AstrUNI

Egzamin z j.niemieckiego - poziom B1

MIĘDZYNARODOWE

EGZAMINY

Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO


B 1


Zertifikat Deutsch ZD


Certyfikat z języka niemieckiego na poziomie B 1 Zertifikat Deutsch sprawdza zgodnie
z wytycznymi dotyczącymi wspólnych europejskich kryteriów językowych zdolność samodzielnego używania języka w sytuacjach z życia codziennego oraz w pracy. Najistotniejsza jest tutaj umiejętność komunikowania się, jednak zwraca się przy tym również uwagę na poprawność formalną. Do egzaminu mogą przystąpić osoby od szesnastego roku życia.

 

CZĘŚCI EGZAMINU

Egzamin pisemny


ROZUMIENIE TEKSTU CZYTANEGO

Podczas trzech zadań sprawdza się rozumienie różnego rodzaju tekstów z Austrii, Niemiec oraz ze Szwajcarii. Sprawdza się zarówno rozumienie ogólne, jak i rozumienie poszczególnych fragmentów.

 

UZUPEŁNIANIE (Sprachbausteine)

Na podstawie dwóch zadań sprawdza się gramatykę oraz znajomość słownictwa.

Czas trwania obu części: 90 minut

 

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU

Na podstawie trzech zadań sprawdza się rozumienie ogólne i szczegółowe tekstów
w języku standardowym z Austrii, Niemiec i Szwajcarii.

Czas trwania: ok. 30 minut

 

PISANIE

Do zadań egzaminacyjnych należy napisanie odpowiedzi na list zgodnie z otrzymanymi czterema wytycznymi. List ocenia się według ustalonych kryteriów.

Czas trwania: 30 minut

 

Egzamin ustny

Podczas egzaminu, który przeprowadza się pojedynczo lub w parach, kandydat bierze udział w rozmowie na trzy różne tematy. Rozmowę ocenia się według ustalonych kryteriów.

Czas trwania: ok. 15 minut

 

PRZYKŁADOWY EGZAMIN

Z przykładowego egzaminu na poziomie podstawowym B 1 możecie Państwo skorzystać bezpłatnie na stronie internetowej: www.osd.at

 

PRZEPROWADZENIE EGZAMINU

Kandydatów egzaminują i oceniają każdorazowo dwaj przeszkoleni egzaminatorzy ÖSD. Jeśli kandydat zda część ustną i pisemną egzaminu otrzymuje certyfikat ÖSD.

 

OŚRODKI EGZAMINACYJNE

Egzaminy ÖSD przeprowadza się w posiadających licencję ośrodkach egzaminacyjnych ÖSD na całym świecie (patrz strona: www.osd.at), między innymi w Austriackim Ośrodku Kultury w Poznaniu, w ośrodkach ÖSD we Wrocławiu, Krakowie, Szczecinie, Gdańsku, Łodzi i Warszawie.

 

TERMINY EGZAMINÓW

Informacji dotyczących terminów egzaminów oraz zapisów udziela Ośrodek Egzaminacyjny ÖSD wzgl. Centrala ÖSD we Wiedniu.

Terminy egzaminów znajdziecie Państwo również na stronie: www.osd.at

 

EGZAMINY ÖSD WEDŁUG KRYTERIÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Egzaminy ÖSD są zgodne z kryteriami Rady Europy opisującymi poziomy znajomości języka:

A 1 Grundstufe Deutsch 1 (GD1)
A 1 Kompetenz in Deutsch 1 (KID1)
A 2 Grundstufe Deutsch 2 (GD2)
A 2 Kompetenz in Deutsch 2 (KID2)
B 1 Zertifikat Deutsch (ZD)
B 1 Zertifikat Deutsch für Jugendliche (ZDj)
B 2 Mittelstufe Deutsch (MD)
C 1 Oberstufe Deutsch (OD)
C 2 Wirtschaftssprache Deutsch (WD)

Certyfikat ÖSD jest uznanym w Europie i na świecie świadectwem znajomości języka niemieckiego.

Jego posiadanie zwiększa Państwa szanse w życiu zawodowym, akademickim oraz codziennym wszędzie tam, gdzie wymagana jest udokumentowana znajomość języka niemieckiego, m.in. podczas starania się o uzyskanie pozwolenia na pobyt lub studia w krajach niemieckojęzycznych.

 

DALSZE INFORMACJE

Na stronie internetowej: www.osd.at znajdują się m.in.:

  • lista ośrodków egzaminacyjnych ÖSD na całym świecie
  • przykładowe egzaminy
  • formularz zamówienia materiałów do ćwiczeń