Austriacki Ośrodek Kultury UAM

Centrum Egzaminacyjne ÖSD

ul. Zwierzyniecka 7, 60-813 Poznań

tel. 61 829 24 24

austruni@amu.edu.pl

AstrUNI

Egzamin z j.niemieckiego - poziom A1

MIĘDZYNARODOWE

EGZAMINY

Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO


A 1


Grundstufe Deutsch 1


Aby zdać egzamin na poziomie podstawowym A 1 kandydaci powinni potrafić komunikować się na podstawowym poziomie w prostych sytuacjach życia codziennego. Egzamin (mogą go zdawać osoby od 14 roku życia) dokumentuje kompetencję językową w zakresie najczęstszych rutynowych sytuacji, czynności oraz tematów. Sprawdzane są umiejętności czytania, słuchania, pisania oraz mówienia. Podczas egzaminowania na tym poziomie kładzie się nacisk na umiejętność czytania i słuchania.

 

CZĘŚCI EGZAMINU

Egzamin pisemny


ROZUMIENIE TEKSTU CZYTANEGO

Podczas trzech zadań sprawdza się rozumienie  autentycznych prostych tekstów różnego rodzaju z Austrii, Niemiec oraz ze Szwajcarii. Sprawdza się zarówno rozumienie ogólne, jak i rozumienie poszczególnych fragmentów.

Czas trwania: 25 minut

 

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU

Na podstawie trzech zadań sprawdza się rozumienie ogólne, szczegółowe i wybiórcze prostych, autentycznych, mówionych w języku standardowym tekstów o tematyce z życia codziennego z Austrii, Niemiec i Szwajcarii.

Czas trwania: ok. 10 minut

 

PISANIE

Do zadań egzaminacyjnych należy wypełnienie formularza oraz napisanie prostego tekstu. Teksty ocenia się wedle ustalonych kryteriów.

Czas trwania: 20 minut

 

Egzamin ustny

Egzamin obejmuje trzy zadania: krótkie przedstawienie się, prosty opis obrazka oraz grę z podziałem na role. Rozmowę egzaminacyjną ocenia się wedle ustalonych kryteriów.

Czas trwania: ok. 10 minut

 

PRZYKŁADOWY EGZAMIN

Z przykładowego egzaminu na poziomie podstawowym A 1 możecie Państwo skorzystać bezpłatnie na stronie internetowej: www.osd.at

 

PRZEPROWADZENIE EGZAMINU

Kandydatów egzaminują i oceniają każdorazowo dwaj przeszkoleni egzaminatorzy ÖSD. Jeśli kandydat zda część ustną i pisemną egzaminu otrzymuje certyfikat ÖSD.

 

OŚRODKI EGZAMINACYJNE

Egzaminy ÖSD przeprowadza się w posiadających licencję ośrodkach egzaminacyjnych ÖSD na całym świecie (patrz strona: www.osd.at), między innymi w Austriackim Ośrodku Kultury w Poznaniu, w ośrodkach ÖSD we Wrocławiu, Krakowie, Szczecinie, Gdańsku, Łodzi i Warszawie.

 

TERMINY EGZAMINÓW

Informacji dotyczących terminów egzaminów oraz zapisów udziela Ośrodek Egzaminacyjny ÖSD wzgl. Centrala ÖSD we Wiedniu.

Terminy egzaminów znajdziecie Państwo również na stronie: www.osd.at

 

EGZAMINY ÖSD WEDŁUG KRYTERIÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Egzaminy ÖSD są zgodne z kryteriami Rady  Europy opisującymi poziomy znajomości języka:

A 1 Grundstufe Deutsch 1 (GD1)
A 1 Kompetenz in Deutsch 1 (KID1)
A 2 Grundstufe Deutsch 2 (GD2)
A 2 Kompetenz in Deutsch 2 (KID2)
B 1 Zertifikat Deutsch (ZD)
B 1 Zertifikat Deutsch für Jugendliche (ZDj)
B 2 Mittelstufe Deutsch (MD)
C 1 Oberstufe Deutsch (OD)
C 2 Wirtschaftssprache Deutsch (WD)

Certyfikat ÖSD jest uznanym w Europie i na świecie świadectwem znajomości języka niemieckiego.

Jego posiadanie zwiększa Państwa szanse w życiu zawodowym, akademickim oraz codziennym wszędzie tam, gdzie wymagana jest udokumentowana znajomość języka niemieckiego, m.in. podczas starania się o uzyskanie pozwolenia na pobyt lub studia w krajach niemieckojęzycznych.

 

DALSZE INFORMACJE

Na  stronie internetowej: www.osd.at  znajdują się m.in.:

  • lista ośrodków egzaminacyjnych ÖSD na całym świecie
  • przykładowe egzaminy
  • formularz zamówienia materiałów do ćwiczeń